Instruction Set

Obrazovani i utreniran kadar je neophodan za uspešno poslovanje. Međutim, čak i kada posedujemo vrhunski sposoban kadar, neophodno je imati jasan plan i viziju kako će se ostvariti naši poslovni ciljevi. Zbog toga su usluge edukacije i razvojnog konsaltinga nerazdvojive.

Prvi korak je edukacija i tu u ponudi imamo raznovrsne teme iz oblasti prodaje i vodjenja softverskih projekata. Svaka od tema je čisto praktične prirode, čime se sprečava sticanje neprimenljivih znanja. Kursevi su u potpunosti prilagođeni vašim željama i potrebama, i sastoje se iz tema koje vi odaberete kao relevantne za vaše poslovanje.

Drugi korak je razvojni konsalting, takođe iz oblasti prodaje i upravljanja projektima, i tu se vrši analiza rada i rezultata prodaje ili procesa vodjenja projekta kompanije, i pravi se plan kako optimizovati pomenuti proces da bi davao najbolje rezultate. Posle kreiranog plana, vrši se njegova implementacije, koja takođe mora biti pažljivo uvedena u sistem firme kako bi se dobio očekivani rezultat. 

Gore pomenuti dvostepeni model (edukacija + razvojni konsalting) se u svetu pokazao kao jedan sa najboljim rezultatima. Ipak, da sve ovo ne bi bilo prazno slovo na papiru, nabrojaćemo samo neke od tema koji se mogu obrađivati, a koje direktno mogu pospešiti vašu prodaju i vaše poslovanje:

  • Edukacija: spin selling metod prodaje, question based selling metod prodaje, upotreba pareto pravila u prodaji i poslovanju, networking, efikasnija komunikacija sa klijentom, prodaja posle prodaje, Scrum, Extreme Programming...
  • Razvojni konsalting: dizajn organizacije prodaje, segmentacija tržišta, dizajn prodajnih timova, biranje optimalnih marketinških i distribucionih prodajnih kanala, poštovanje Agile principa, optimizacija Scrum uloga (Product Owner, Scrum Master, Team Member), backlog grooming...

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tehnička podrška

Naš korisnički servis vam pruža celokupnu tehničku pomoć i obezbeđuje neophodne informacije potrebne za neometano i udobno korišćenje softvera iz naše ponude.

+381 (600) 331598

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Preuzimanje dokumenata

Ovde možete da preuzmete naše cenovnike, evidencioni list i ostale dokumente koje smo pripremili za Vas.

Dalje

Podaci o kompaniji

IS
Instruction Set d.o.o. Pančevo
Preduzeće za konsalting i menadžment
radno vreme: od ponedeljka do petka, od 9:00 do 17:00

 

Poreski broj: 106222792 
Matični broj: 20558091 
Šifra delatnosti: 7022 
Broj računa: 205-148402-15

Kontakt

+381 (13) 331 598

 

Zmaj Jove Jovanovića 5a
26000 Pančevo
 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.